Система якості

«ПП «САКУРА ТЕХНО» успішно пройшло чергову сертифікацію своєї Системи управління якістю 18.06.2021 р. та отримало новий Сертифікат відповідності вимогам оновленого стандарту ДСТУ EN ISO 9001:2018 ( ISO 9001:2015).

Зовнішній аудит та повторну сертифікацію здійснив Орган сертифікації систем управління Корпорації «Міжвідомчий центр сертифікації» (м. Київ).

У ході аудиту було проаналізовано всі процеси діяльності підприємства, обговорено пропозиції щодо можливих їх поліпшень. Істотних недоліків у системі управління виявлено не було. Аудиторами відзначений традиційно високий рівень організації виробничих та управлінських процесів та їх документування, реагування на запити та побажання замовників, роботи з виявлення та зниження внутрішніх та зовнішніх ризиків.

Система управління якістю за стандартом  ISO 9001 успішно функціонує на підприємстві більше 12 років і пройшла повторну сертифікацію вже вп'яте. За цей час усі управлінці навчилися чітко розмежовувати свої функції, приймати відповідальні рішення у межах своїх процесів, оцінювати ризики та своєчасно проводити запобіжні дії щодо них. Системний підхід дозволяє кожному управлінцю впевнено орієнтуватися в «павутині» процесів діяльності підприємства та не упускати жодної взаємодії зі своїми колегами. Внаслідок цього за останні роки підприємство не має жодної претензії/рекламації від своїх замовників, своєчасно виявляє їхні запити та впроваджує нові технології для їх задоволення.

Протягом останніх 3-х років підприємство наполовину оновило асортимент продукції, що випускається. Усі 100% виробів, що виготовляються, підприємства сертифіковані на відповідність протипожежним вимогам до будівельних конструкцій.»

sertificat_ISO_9001_2021

 

ПП «Сакура Техно» з червня 2018 року перейшла на новий стандарт – ДСТУ ISO 9001:2015

Стандарти серії ISO 9000 створили єдину платформу та мову у сфері систем якості, що сприяє спрощенню процедур виробництва та надання послуг.

Програма розвитку системи менеджменту якості (СМЯ) передбачає як досягнення запланованих цілей СМЯ підрозділів/процесів, так і поетапне введення вимог ДСТУ ISO 9001:2015 та адаптацію всіх документів, що переробляються, СМЯ у діючу систему якості ПП «Сакура-Техно».

Зміни в системі менеджменту якості спрямовані на підвищення задоволеності споживачів за допомогою результативного застосування СМЯ (включаючи процеси постійного покращення системи), що забезпечують відповідність якості продукції (послуг) вимогам споживачів (у тому числі законодавчим та нормативним вимогам), що застосовуються до діяльності ПП «Сакура Техно», розробку методики ризик-менеджменту, використовуючи міжнародний стандарт ISO 31000 «Ризик менеджмент. Принципи та керівні вказівки» (із запровадженням нової версії стандарту ризик-менеджмент став вимогою IS Про 9001).

ПП «Сакура Техно» запровадила міжнародний стандарт ISO 9001:2015 для:

  • задоволення запитів споживачів, які потребують ISO 9001:2015;
  • збільшення конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках;
  • удосконалення системи якості;
  • визначення процесів та їх взаємозв'язків;
  • з метою оцінки результативності бізнес-процесів;
  • мінімізації повторюваних аудитів;
  • покращення роботи зовнішніх постачальників.

Бізнес-процеси для наочності та кращого сприйняття СМЯ розробляються з використанням спеціалізованої програми управління процесами - BPWin .

Зовнішні аудити та технічний нагляд за системою менеджменту якості та сертифікованою продукцією, що випускається ПП «Сакура Техно», серійно, за договором, проводить Державний центр сертифікації «ДСНС України (Держцентр)».