“ПП “САКУРА ТЕХНО” успішно пройшло чергову сертифікацію своєї Системи управління якістю

ПП «САКУРА ТЕХНО» успішно пройшло чергову сертифікацію своєї Системи управління якістю 18.06.2021 р. та отримало новий Сертифікат відповідності, що відповідає вимогам оновленого стандарту ДСТУ EN ISO 9001:2018 ( ISO 9001:2015).

Зовнішній аудит та повторну сертифікацію здійснив Орган сертифікації систем управління Корпорації «Міжвідомчий центр сертифікації» (м. Київ).

У ході аудиту було проаналізовано всі процеси діяльності підприємства, обговорено пропозиції щодо можливих їх поліпшень. Істотних недоліків у системі управління виявлено не було. Аудиторами відзначений традиційно високий рівень організації виробничих та управлінських процесів та їх документування, реагування на запити та побажання замовників, роботи з виявлення та зниження внутрішніх та зовнішніх ризиків.

Система управління якістю за стандартом  ISO 9001 успішно функціонує на підприємстві більше 12 років і пройшла повторну сертифікацію вже вп'яте. За цей час усі управлінці навчилися чітко розмежовувати свої функції, приймати відповідальні рішення у межах своїх процесів, оцінювати ризики та своєчасно проводити запобіжні дії щодо них. Системний підхід дозволяє кожному управлінцю впевнено орієнтуватися в «павутині» процесів діяльності підприємства та не упускати жодної взаємодії зі своїми колегами. Внаслідок цього за останні роки підприємство не має жодної претензії/рекламації від своїх замовників, своєчасно виявляє їхні запити та впроваджує нові технології для їх задоволення.

Протягом останніх 3-х років підприємство наполовину оновило асортимент продукції, що випускається. Усі 100% виробів, що виготовляються, підприємства сертифіковані на відповідність протипожежним вимогам до будівельних конструкцій.»